لینک بیو چیست؟

شبکه های احتماعی اینستاگرام، تلگرام، توییتر و … بخشی به نام بیوگرافی یا بیو دارند که به کاربران اینن امکان را می دهند تا کمی در مورد خود و فعالیت هایی که در پیج خود انجام می دهند توضیح دهند. علاوه بر بیوگرافی امکان استفاده از لینک در بیو نیز وجود دارند. برای مثال اینستاگرام تنها اجازه استفاده از یک لینک به عنوان لینک بیو را به کاربران می دهد.