حداکثر تعداد کاراکتر های نام کاربری چه تعداد می تواند باشد؟

هر نام کاربری در تک لینک می تواند حداکثر شمال 30 کاراکتر باشد.

تک لینک خود را رایگان و در کمتر از 1 دقیقه بسازید.

تبریک میگم، این نام کاربری برای عضویت آزاد است این نام کاربری برای عضویت آزاد نیست، نام کاربری دیگری را امتحان کنید در حال بررسی نام کاربری ...
بیشتر از یک لینک در بیو اینستاگرام
همه راه های ارتباطی در یک لینک
افزایش فروش در اینستاگرام