بعنوان یک حقوقدان و اولین مشاور املاکِ خانم در اورامانات،
ایمان دارم که برای به دست آوردن آنچه دوست دارم،کافیست به دیگران کمک کنم تا آنچه را که دوست دارند به دست بیاورند.

خوشحال هستم از اینکه امروز میتوانم کاری را انجام دهم که دیگران قادر به انجام آن نیستند

خوشحال هستم از اینکه امروز میتوانم کاری را انجام دهم که دیگران قادر به انجام آن نیستند

مجوز مباشرت در دفتر املاک شمس العماره

مجوز مباشرت در دفتر املاک شمس العماره

تحصیلات

● لیسانس حقوق عمومی با نمره قبولی ۱۹
● لیسانس مهندسی پزشکی با نمره قبولی ۱۷

تسلط بر زبان های خارجی

● انگلیسی
● آلمانی

توانایی ها

●دانش آموخته حقوقِ عمومی

●تجربه ﺩﺭ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ فناﻭﺭﯼ هاﯼ نوین مانند هوﺵ مصنوعی ﻭ یاﺩگیرﯼ ماشین ها برﺍﯼ بهبوﺩ ﻭ ﺍﺭتقاﯼ محصولاﺕ

●مهندسی پزشکی با تخصص ﺩﺭ طرﺍحی،تعمیر،آنالیز ﻭ توسعه تجهیزات پزشکی حرفه ﺍﯼ ﺩﺭ حوﺯﻩ بهدﺍشت ﻭ ﺩﺭماﻥ

●جمع‌ﺁﻭﺭﯼ ﻭ تحلیل ﺩﺍﺩ ‌ﻩها برﺍﯼ پرﻭﮊ ‌ﻩهاﯼ تحقیقاتی

●تدریس دروس ریاضی و زبان انگلیسی به دانش آموزان ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان و ارائه مشاوره و راه کارهایِ جدیدِ آموزشی به مدیران