🌐 سرور های ویژه گیم(گیم سرور) 📶

پلن اول گیمینگ

فایروال و آنتی دیداس اختصاصی
پردازنده ۱ هسته فرکانس بالا (تا ۴ مگاهرتز)
۱ گیگابایت رم
٢۰ گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس(بر اساس انتخاب شما)

پلن دوم گیمینگ

فایروال و آنتی دیداس اختصاصی
پردازنده ۱ هسته فرکانس بالا (تا ۴ مگاهرتز)
٢ گیگابایت رم
٣۰ گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس(بر اساس انتخاب شما)

پلن سوم گیمینگ

فایروال و آنتی دیداس اختصاصی
پردازنده ۱ هسته فرکانس بالا (تا ۴ مگاهرتز)
٣ گیگابایت رم
۴۰ گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس(بر اساس انتخاب شما)

پلن گیمینگ چهارم

فایروال و آنتی دیداس اختصاصی
پردازنده ٢ هسته فرکانس بالا (تا ۴ مگاهرتز)
۴ گیگابایت رم
۵۰ گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس(بر اساس انتخاب شما)

پلن پنجم گیمینگ

فایروال و آنتی دیداس اختصاصی
پردازنده ٢ هسته فرکانس بالا (تا ۴ مگاهرتز)
۵ گیگابایت رم
۶۰ گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس(بر اساس انتخاب شما)

پلن ششم گیمینگ

فایروال و آنتی دیداس اختصاصی
پردازنده ٣ هسته فرکانس بالا (تا ۴ مگاهرتز)
۶ گیگابایت رم
٧۰ گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس(بر اساس انتخاب شما)

پلن هفتم گیمینگ

فایروال و آنتی دیداس اختصاصی
پردازنده ۴ هسته فرکانس بالا (تا ۴ مگاهرتز)
٨ گیگابایت رم
٧۰ گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس(بر اساس انتخاب شما)

پلن هشتم گیمینگ

فایروال و آنتی دیداس اختصاصی
پردازنده ۴ هسته فرکانس بالا (تا ۴ مگاهرتز)
۱۰ گیگابایت رم
٧۰ گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس(بر اساس انتخاب شما)

پلن نهم گیمینگ

فایروال و آنتی دیداس اختصاصی
پردازنده ۶ هسته فرکانس بالا (تا ۴ مگاهرتز)
۱۶ گیگابایت رم
٧۰ گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس(بر اساس انتخاب شما)

پلن دهم گیمینگ

فایروال و آنتی دیداس اختصاصی
پردازنده ٧ هسته فرکانس بالا (تا ۴ مگاهرتز)
٢۴ گیگابایت رم
٧۰ گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس(بر اساس انتخاب شما)

پلن یازدهم گیمینگ

فایروال و آنتی دیداس اختصاصی
پردازنده ٨ هسته فرکانس بالا (تا ۴ مگاهرتز)
٣٢ گیگابایت رم
٧۰ گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس(بر اساس انتخاب شما)

کیفیت را با ما تجربه کنید.

همه ی سرور ها ویژه گیم هستند و دارای فایروال سخت افزاری و نرم افزاری حرفه ای لایه 3 و 7 ویژه گیم میباشند که خیال شما را در برابر تهدید و در برابر دیداس و اتک ها راحت میکند.