خانه خودرا بروز کنید وسیستم کنترلی هوشمند بادستیار صوتی راتجربه کنید

کنترل اشیا بابلوتوث وکنترل اشیا با صدای شخص .کنترل 5خروجی 10آمپری 220ولت
تلوزیون .اتو.جاروبرقی هرچی دلت بخواد بهش وصل کن تا باگوشی کنترلش کنی
بردکنترل تا200متر بدون آنتن 100متر

سازنده وبرند =پوریا تومانی از برند(Dgpt)