آذربایجان غربی

آذربایجان غربی ، ارومیه ، بلوار جام جم ، خیابان انتظام ، صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی ، معاونت اطلاعات و اخبار