آسیه دلاور هستم، کارشناس ارشد ریاضی محض(گرایش جبر) از دانشگاه فردوسی مشهد، آموزگار پایه ی ششم دبستان و معلم تخصصی ریاضیات دبیرستان