آدرس: بوشهر -برازجان خیابان بیمارستان (چمران) پاساژ گلد طبقه منفی یک پلاک 5 و 7