_ امور مشاوره و پذیرش دانشجو در چین🔖
_صدور ویزای تحصیلی📩
_دارای نشان اعتماد از مراجع قانونی برای کیفیت بالای انجام کار✅
_روزمرگی های ادمین 中国⁦🧧


⚜️اینجا مثل دوتا دوست باهم تلاش می‌کنیم تا به موفقیت برسیم
⚜️آینده کاری و درسی خود را با ما تضمین کنید:)