شرکت استاردی الکترونیک در زمینه پاورسوئیچ های هتلی با فعالیت ۲۵ ساله در این زمینه پیشرو است.