پایگاه نوآوری و مشاوره کارآفرینی برای نسل جدید رهبران تکنولوژی

وبینار تبدیل ایده به بیزنس‌مدل ثبت نام وبینار در این وبینار یاد می‌گیریم چطور ارزشی که به عنوان کارآفرین خلق میکنیم دقیقا بشناسیم و یک بیزنس‌مدل سودآور و پایدار طراحی کنیم که در کنار یک استراتژی ورود به بازار درست، موفقیت استارتاپ رو تضمین می‌کنه.

وبینار تبدیل ایده به بیزنس‌مدل

در این وبینار یاد می‌گیریم چطور ارزشی که به عنوان کارآفرین خلق میکنیم دقیقا بشناسیم و یک بیزنس‌مدل سودآور و پایدار طراحی کنیم که در کنار یک استراتژی ورود به بازار درست، موفقیت استارتاپ رو تضمین می‌کنه.

ثبت نام وبینار