سلام، ما واحد داروسازی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم:)

برای ارتباط بیشتر با ما میتونید از طریق موارد زیر اقدام کنید💫