آدرس مغازه: سنندج خیابان حسن آباد بالاتر از فلکه تعریف دست چپ جنب نانوایی سنگکی سهره کابهزاد