آدرس:
کرج استان البرز ،مهرویلا بلوار دانش اموز ۲۰۰ متر بعد از پمپ بنزین به سمت هفت تیر نبش کوی ابوسعید ۱۵ (ابراهیم اقایی) ساختمان ایرانیان ۷ طبقه اول واحد دوم اموزشگاه مراقبت زیبایی سیاه گیسو