آدرس:خرم آباد ، خیابان شهدای شرقی ، ابتدای کوچه مخابرات ، کوچه نقی زاده ، ساختمان حکیم ، طبقه اول ، واحد ۲

آدرس شعبه 2:ازنا ، خیابان انقلاب ، بازار رضا ، طبقه چهارم