درمانگر و مدرس NLP

جهت تعیین وقت مشاوره یا انجام تست افسردگی، اظطراب،وسواس فکری و عملی ، هوش و استعداد ، سلامت روان به تلگرام پیام دهید🌸