اتو سرویس شهبازی

🔨تعمیرات تخصصی ۲۰۶
🔧تعمیرات خودرو های داخلی و خارجی
⛽سرویس و تعویض روغن
🛠آموزش نکات فنی
تهران -پیامبر غربی- روبه روی بانک مسکن ،اتوسرویس شهبازی