هلدینگ سپهرسان با هدف ارایه خدمات زنجیره ساخت شامل مطالعات و تعریف پروژه ، مهندسی فروش ، تأمین کالا و مهندسی ساخت پا به عرصه وجود گذاشته است. طی بیش از یک دهه فعالیت مدیران گروه مهندسی سان، این شرکت خدمات خود را در شهر مشهد و سایر استانها ، به 540000 متر مربع پروژه های ساختمانی، شامل 1600 واحد مسکونی با زیر بنای بالغ بر 280000 متر مربع ، 2000 واحد تجاری با زیر بنای بالغ بر 180000 متر مربع و 500 واحد اقامتی با زیر بنای بالغ بر 80000 متر مربع ارایه نموده است.