تاریخچه: روزهای پایانی تابستان 93 سرزمین قصه های کهن، فعالیت خود را، زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد.سرزمین از همان آغاز با عشق و شور، مکانی برای تجربه های تازه در حوزه قصه شد و محورتمام فعالیت ها با قصه بنیان گذاری شد . در پی این ایده ی تازه و با تکیه بر 25 سال سابقه کار در زمینه کودک و نوجوان، قصه و ادبیات، بر آن شدیم که شیوه های نوینی در زمینه ی آموزش و سرگرمی داشته باشیم . سال ها از پی هم گذشت و تجربه ها هر روز نو تر شد و تلاش ها و عشق به کار با دیدن افق های روشن چند برابر. در این مسیر، در پی خلق شیوه ای نو جهت زندگی درست در سایه ی قصه، بر آنیم پس از پژوهش و بررسی، این روش را به عنوان روش آموزشی سرزمین به دنیای آموزش های پیشرو، معرفی کنیم . گرچه در ابتدای راهیم، اما مصمم و با انگیزه به راهمان ادامه می دهیم.چرا که می دانیم ما با پرورش کودکان و نوجوانان، فردا را می سازیم . همواره پذیرای ایده های نو و خلاق هستیم و می دانیم که پشتکار و نوآوری و عشق چراغ راه ما خواهد بود .