هات‌داگ ویژه 40000
هات‌داگ پنیری 35000
هات‌داگ ساده 30000

بلغاری ویژه 40000
بلغاری پنیری 35000
بلغاری ساده 30000

کوکتل ویژه 35000
کوکتل پنیری 30000
کوکتل ساده 25000

سوسیس بندری 20000


ژامبون گوشت ۹۰٪ 35000
ژامبون تنوری 42000