آدرس: البرز فردیس بین فلکه ی چهارم وپنجم. نبش کوچه ۴۷. جنب لوتوس ساختمان شهرزاد طبقه ی چهارم. واحد ۴۲ سالن زیبایی شهرزاد