⁠آدرس: بلوار ابوذر به سمت پیروزی بالاتر از کوچه‌ی پیرعلی پلاک ۶۲۵ واحد ۳