خدمات ما:
اجاره کلیه دستگاه ها م ملزومات ساختمانی
اجاره قالب و جک های فلزی و متعلقات برای ساختمان سد و مخزن های بتنی
اجاره دهنده انواع لوله های داربست