من به فیلم های طنز علاقه زیادی دارم و دست دارم فیلم طنز ببینم و بخصوص کسایی که منو فالو نمیدونم یا فالوده بکنید

ویدیو ما

اگه بدی یا کم و کسری یا هرنوع مشکلی میبینید در ما بگیرید تا رفع شود عزیزان گل گلابم

سجاد باحال رو دوست دارید

اگه دوسم دارید بگید و اگه پیشنهاد یا رهنمایی دارید هتما به من بگید تا استفاده کنم