سحر
مشاور خصوصی گیاهان شما
به دنیای سبز من خوش آمدید

من سحر هستم ...
بهت یاد میدم گیاهان سرحالتری داشته باشی
و گیاهان بیمارتو خودت تو خونه درمان کنی ...
تمام مشکلات و سوالاتتونو به طور خصوصی جواب میدم