💥مجموعه اس.ای_کنل.کرمان💥

🐶پرورش تخصصی ژرمن و دوبرمن🐶
💪بهترین ها را از ما بخواهید💪
🇩🇪با خط خونی قوی و از بهترین مولد ها🇩🇪