من یاسین ربیعی هستم
۱۲ سالمه
مدرس درس ریاضی ابتدایی و مدرس سریع ترین راه های حل مسائل ریاضی
دارای دیپلم افتخار از مسابقات ریاضی کانگورو