آدرس :مشهد . ۳۵ کیلو متری جاده نیشابور .سه راهی باغچه . حاشیه اتوبان جنب پلیس راه رستوران ابشار