به نام آرامش قلبها، پروردگار بی همتا♥️
🧿صبر عبادت است🧿
برای مشاور، قانون جذب ( ثروت،عشق،آرامش، آسایش و.... ) با من زرین توفبقی کارشناس قانون جذب در ارتباط باش تا با هم دنیامون زیباتر بسازیم🦋🦋🦋