راحله خانی هستم
مدرس کیک ،کوکی و باقلوا
من از سال ۱۳۹۰ فعالیت خودم رو در زمینه ی کیک و شیرینی آغاز کردم