پی وی - تقویم پریودی و تخمک گذاری
پی وی اپلیکیشنی بسیار هوشمند برای مدیریت و آگاهی از زمان های پریودی و تخمک گذاری شما میباشد که میتوانید به آسانی از آن استفاده کنید.
در اپلیکیشن پی وی شما میتوانید ده ها مطلب در مورد سلامت خود مطالعه کنید و همراه اطلاعات بالایی در مورد سلامتی خود داشته باشید.
این اپلیکیشن به صورتی طراحی شده است که بدون هیچ سختی شما بتوانید به سرعت به تقویم های مربوط به دوره های پریودی خودتان دست پیدا کنید.