●اگر از بلندای آسمان بترسی
نمیتوانی مالک ماه شوی🌒⛅️
‌شࢪۅ؏: ⁹'⁵'¹⁴⁰¹

اگه دوست داشتید میتونید متن ها و دل نویسه هاتون برام ایمیل کنید(:
و با اضافه کردن هشتگ یا پیجتون برای من، متن های خودتون ببینید در اینستا...