آدرس:اصفهان-سمیرم-بلوار ابن سینا جنب مسجد امام سجاد انبار فرمانداری تولید شیشه دوجداره اسماعیل