حیرانی هستم مشاور شرکت دانش بنیان آینوتی

کاره پاره وقت و تمام وقت مخصوص سنین 15به بالا

با درآمدی فوق العادده بالا
کسانی که مایل همکاری هستند رزومه خود را برای آیدی زیر داخل تلگرام بفرستند

@payamheyrany7