پَریسا مُعینی
کارشناسِ مَرمّت و اِحیایِ بناهایِ تاریخی
کارشناسِ MBA
طرّاح و مُجریِ پروژه هایِ تزئیناتِ وابسته به معماری
(نقّاشیِ دکوراتیو (تمامیِ سبک ها و تکنیک هایِ هنری) ، پتینه کاری، ورق کاری(طلا،نقره،مس) ، و طرّاحیِ داخلی (کلاسیک،سنّتی،مدرن)

جهتِ سفارشِ تابلوهایِ نقّاشی🎨(مینیاتور،آبرنگ،رنگ روغن و...) با من تماس بگیرید
☎️ 09139748938

آموزشِ تخصّصی نگارگری

آیا در موردِ آموزشِ تخصّصیِ نگارگری (نقّاشی ایرانی) سؤالی دارید؟
من پاسخگو هستم