آدرس: نی ریز بلوار استقلال۲۰۰ متر بالاتر از پمپ گاز نبش کوچه ۲۹