🌵فروش انواع گل های آپارتمانی،زینتی
🌳فروش انواع نهال مثمر و...
.
.
.استان هرمزگان شهر حاجی آباد
.
آدرس میدان امیر کبیربعد از پمپ بنزین غربا