آدرس دفتر : تهران جمهوری لاله زار جنوبی پاساژ (بازار صنعت ) پلاک ۶ برق صنعت امگا