🌸🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️سلام به دوستان نیروانا کلاب🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️🌸

🔸طب سوزنی 🔸

🔸طب شرقی افسانه دیروز واقعیت امروز🔸

🔹سوجوك تراپي🔹

🔹علوم كل نگر و اصلاح بيماري ها و مزاج بدون استفاده از دارو🔹

🔺طب سنتی چین و کره🔺

🔻درمان بیماری با روش طب شرقی🔻

🔸طب سوزنی گوش🔸

طب شرقی افسانه دیروز واقعیت امروز…

🟤 لیزرآکوپانکچر🟤

استفاده از فرکانس های درمانی خاص همراه با تحریک نقاط که باعث تقویت و پیشرفت سریع تر روند بهبودی می شود

▪️موکسا تراپی▪️

یکی از روش‌های حرارت درمانی در طب سوزنی است.