نماینده مردم شریف شهرستان های خوی و چایپاره

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
رئیس گروه دوستی ایران و ترکیه

آخرین بازدید ها

آدرس دفتر ارتباطات مردمی شهرستان خوی :

خوی، بلوار 22 بهمن، پنجاه متر بالاتر از میدان دلفین، به طرف چایباشی، دفتر ارتباطات مردمی دکتر نجف زاده

آدرس دفتر ارتباطات مردمی شهرستان چایپاره :

چایپاره،خیابان آیت الله طالقانی، نبش کوچه شهید سلیم زاده، طبقه فوقانی گیاهان دارویی دکتر اکبری ،دفتر ارتباطات مردمی دکتر نجف زاده

ما به دنبال شهر آرزو های مردم هستیم