تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای در سراسر کشور توسط کارشناس رسمی ذیصلاح آقای مهندس موسی صادقی نیک
تلفن تماس با تیم کارشناسان
09120637956

09120637956

پذیرش کار کارشناسی توسط کارشناس رسمی ذیصلاح در تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای در امور املاک و اراضی با شماره تماس 09120637956 (مهندس صادقی نیک) برای سراسر کشور :

(جهت اطلاعات بیشتر و جهت سفارش پروژه امور کارشناس رسمی دادگستری رشته تخصصی تفسیر عکسهای هوایی فقط با استفاده از شماره تماسهای 09120637956 و 09103882676 با ما تماس بگیرید (مهندس صادقی نیک-کارشناس رسمی معتمد ) و یا در تلگرام و واتساپ درخواست بدهید...

شرح امور کاری و وظایف کارشناسی ما:

انجام تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ایی و فتوگرامتری و پیاده سازی پلاکهای ثبتی در عکسهای هوایی قدیمی مقارن با تنظیم سند و استخراج انواع کاربریهای سابق و تشخیص دایر بایر و موات و تشخیص کشت و کار و حیازت و سوابق ابنیه و انهار و مستحدثات و... جهت حل پرونده ها و مسائل املاک، ثبتی، امور اراضی، زمین شهری، اراضی ملی و منابع طبیعی، کشاورزی، شهرداری ها، راه و شهرسازی، اوقاف، قدمت بنا
تلفن های تماس با کارشناس رسمی دادگستری ذیصلاح:
09120637956
09103882676
09132831458