آدرس مجموعه: بوشهر شهر خورموج بلوار بسیج شمال کارخانه یخسازی بهرامی نمایشگاه موتور سیکلت و دوچرخه اکبری