آرشیتکت، دکترای معماری، دانشگاه ملی اسلامی، دهلی نو، هندوستان.
عضو هیات علمی و مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علامه جعفری، رفسنجان، ایران.
پژوهشگر برگزیده ی جشنواره ی خیام (پایان نامه های برتر ایران) در رشته های هنر و معماری، 1398
نشانی تارنما: www.moossavi.ir