محمدرضا قدیمی


ایدی پیچ اینستاگرام من : mohamnadrezam@

چرا ازداوج نمیکنی؟

ما جوونا
به خطر این هزینه ها ازداوج نمیکنیم
هزینه تالار ۳۰۰ میلیون
هزینه آریشگاه ۱۰ میلیون
یک واحد آپارتمان
۸۰۰میلیون
لوازم خونه ۳۰۰ میلیون

چرا کرونا تمام نمیشه

سلام به مردم ایران
در حالی که استان البرز در
وضیعت قرمز است . یکی از علما شهر به رحمت خدا رفته است و همکنون مراسم بزرگی در داخل شهر برای این شخص گرفته شده
چه کسی جوابگوی انتشار بیماری در این مراسم است

حق مردم

چهل سال پول نفت خوردین واسه ۲ ماه حق مردم از نفت رو بهشون بدین تا تو این اوضاع بدون اینکه غم نون شب خانواده شون رو داشته باشین بمونن تو خونه تا این وضعیت تموم بشه 2 ماه هم مالیات و قبض اب ' برق'گاز نگیرید
۴۰ سال شما ۲ ماه مردم