من محمدعرفان خالدی هستم عاشق فیلم هاوانیمیشن های نوستالژی وقدیمی به روز وروز دنیا باژانرهای اکشن وعاشقانه و....... هستم.