محمد مهدی سلیمانی هستم طراح وب و مدرس کامپیوتر.
من توی کانال یوتیوبم و پیجم کامپیوتر و تکنولوژی رو به سادگی آموزش میدم پس منو حتما دنبال کن.