سلام
من میکائیل حیدری فرد هستم برای دانلود نرم افزار ها ابتدا روی تلگرام زده و دانلود کرده