اولین مؤسسه داوری در استان گیلان
تحت نظارت معاونت اجتماعی و پشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان