بدلکاری ینی چی؟؟؟
به کارهای نمایشی خطرناکی که شخص ورزیده‌ای در فیلمها و نماهنگ‌ها بجای هنرپیشه اصلی انجام می‌دهد می‌گویند.

بدلکاری شامل کارهایی مانند پریدن از دیوار، هواپیما و جز اینها، بازی کردن نقش کسی که در بدنش در حال سوختن است، نمایشهای ورزش رزمی و غیره می‌شود. پیش از بوجود آمدن جلوه‌های ویژهٔ رایانه‌ای راهی بجز استفاده از افراد واقعی برای فیلمبرداری چنین صحنه‌هایی وجود نداشت. کسی که پیشه اش بدلکاری است، بدلکار نام دارد.

سوالی چیزی داری بپرس

هر چی..