مریم گنجی
متخصص رنگ و دکلره و درمان مو

اول کار تراپی موهامو انجام بدم یا اول رنگ کنم ؟ میشه تو یک روز انجام داد؟

اول کار رنگ و دکلره رو انجام بدید و یک هفته بعد برای تراپی موهاتون اقدام کنید .

از چند روز قبل باهاتون وقت هامونو فیکس کنیم ؟

از یک هفته قبل و با پرداخت بیعانه وقتتون فیکس و قطعی میشه